Dashboard

Po přihlášení se do dashboardu dostanete skrze název reportu (URL) nebo pomocí ikonky  v pravé části řádku.

1. Měnící se kategorie

V této části se vám zobrazí kategorie, které za posledních pět týdnů výrazněji rostly nebo klesaly. Vlevo zároveň vidíte název kategorie, grafické zobrazení celkové tendence a její procentuální vyjádření.


Po kliknutí na šipku se dostanete do nového rozhraní. Prioritně se vám zobrazují kategorie, které se výrazně měnily, no máte možnost si zobrazit i návštěvnost všech sledovaných kategorií v daném reportu. Zároveň si můžete vymezit časové období podle svých potřeb, a to kliknutím v počátečním bodě a přetažením myší směrem doprava do vámi požadovaného posledního dne sledování.  Tlačítko Trendline vám na závěr zobrazí trend určené kategorie. 

2. Vyhledávanost kategorií

Vyhledávanost jednotlivých kategorií je možné sledovat za posledních 6 týdnů. V pravé části si můžete vybrat, kterou kategorii chcete zobrazit a následně mezi nimi můžete přepínat. Po přiložení kurzoru k jednotlivým sloupcům se Vám zobrazí přesné hodnoty. 3. Moje produkty u konkurentů

V této části můžete vidět, jak si stojí Vaše produkty oproti konkurenci. Po kliknutí na název kategorie se Vám zobrazí všechny produkty, které prodáváte. Zjistíte, kteří z Vašich konkurentů je prodávají a za jakou cenu, i to, kdo produkt ve své nabídce nemá. 

Po kliknutí na název produktu se Vám zobrazí historie ceny. Po kliknutí na číslice ve sloupci „mají“ se Vám zobrazí konkrétní konkurenti a jejich cena, stejně tak ve sloupci „nemají“. Jednotlivé záložky si můžete následně přepínat u konkrétního produktu v horní části vyskakující lišty.


4. Chybějící TOP produkty v rostoucích/všech kategoriích

V této části dashboardu se zobrazují Vám chybějící TOP produkty v aktuálně rostoucích/všech kategoriích podle svého názvu kategorie, nejlevnějšího konkurenta a celkového počtu konkurentů. Mezi jednotlivými kartami této části dashboardu můžete jednoduše přepínat, vždy se Vám zvýrazní právě ta karta, na které se nacházíte.

Pokud chcete daný produkt v upozorněních skrýt, stačí kliknout na znak přeškrtnutého oka a nebude se vám nadále objevovat. Na obdobném principu funguje i znak fajfky. Když označíte, že je situace vyřešená, produkt se skryje

 


Kliknutím na konkrétní produkt se vám objeví graficky zobrazená historie ceny. 

 

5. Příliš levné/drahé produkty

U příliš levných produktů v této sekci je možné najít produkty, které prodáváte nejlevněji oproti všem svým konkurentům. Kromě samotného názvu produktu a kategorie máte možnost si zkontrolovat vaši cenu, cenu nejlevnějšího sledovaného konkurenta a procentuální rozdíl. 

Příliš drahé produkty fungují na obdobném principu jako Příliš levné produkty. Produkt se v této kategorii může zobrazit v případě, že má opravdu nastavenou příliš vysokou cenu, nebo může být příčinou jeho zařazení do Příliš drahých produktů situace, že je nesprávně spárován na Heuréce.

Mezi jednotlivými kartami této části dashboardu můžete jednoduše přepínat, vždy se Vám zvýrazní právě ta karta, na které se nacházíte.Kliknutím na konkrétní produkt se vám opět zobrazí grafický vývoj historie ceny. 

6. Výkon produktu

Karta výkon produktu zobrazuje umístění jednotlivých produktů v rámci grafického zobrazení obratu za produkt ku průměrné ceně. Filtrovat si zde můžete dle jednotlivých kategorií. Po přiložení kurzoru k jednotlivým tečkám se vám zobrazí konkrétní produkt, který si jednoduše můžete prokliknout na Heuréku.