Dashboard

Po přihlášení se do dashboardu dostanete skrze název reportu (URL) nebo pomocí ikonky  v pravé části řádku.

1.  Měnící se kategorie

V této části se vám zobrazí kategorie, které za posledních pět týdnů výrazněji rostly nebo klesaly. Vlevo zároveň vidíte název kategorie, grafické zobrazení celkové tendence a její procentuální vyjádření.

Po kliknutí na šipku se dostanete do nového rozhraní. Prioritně se vám zobrazují kategorie, které se výrazně měnily, no máte možnost si zobrazit i návštěvnost všech sledovaných kategorií v daném reportu. 


Zároveň si můžete vymezit časové období podle svých potřeb, a to kliknutím v počátečním bodě a přetažením myší směrem doprava do vámi požadovaného posledního dne sledování.  Tlačítko Trendline vám na závěr zobrazí trend určené kategorie. 


2. Rostoucí e-shopy

Zde si můžete zobrazit všechny e-shopy ze sledované konkurence, jejichž návštěvnost se za poslední týdny výrazně měnila. Podobně jako v kategoriích, je možné si vymezit časové období i e-shopy, u kterých chcete návštěvnost zobrazit. 

 

3. Chybějící TOP produkty v rostoucích kategoriích

V této části dashboardu se zobrazují TOP produkty v aktuálně rostoucích kategoriích podle svého názvu kategorie, nejlevnějšího konkurenta a celkového počtu konkurentů. Pokud chcete daný produkt v upozorněních skrýt, stačí kliknout na znak přeškrtnutého oka a nebude se vám nadále objevovat. Na obdobném principu funguje i znak fajfky. Když označíte, že je situace vyřešená, produkt se skryje. 

 


Kliknutím na produkt se vám objeví možnost Odkaz na Heuréku  a graficky zobrazená Historie ceny. 

 

4. Příliš levné produkty

V této sekci je možné najít produkty, které prodáváte nejlevněji oproti všem svým konkurentům. Kromě samotného názvu produktu a kategorie máte možnost si zkontrolovat vaši cenu, cenu nejlevnějšího sledovaného konkurenta a procentuální rozdíl. 

 

5. Příliš drahé produkty

Funguje na obdobném principu jako Příliš levné produkty. Produkt se v této kategorii může zobrazit v případě, že má opravdu nastavenou příliš vysokou cenu, nebo může být příčinou jeho zařazení do Příliš drahých produktů situace, že je nesprávně spárován na Heuréce.