Dashboard

Po přihlášení se do dashboardu dostanete skrze název reportu (URL) nebo pomocí ikonky  v pravé části řádku.

1. Moje produkty u konkurentů

V této části můžete vidět, jak si stojí Vaše produkty oproti konkurenci. Po kliknutí na název kategorie se zobrazí všechny produkty, které prodáváte. Zjistíte, kteří z Vašich konkurentů je prodávají a za jakou cenu, a kdo produkt ve své nabídce nemá.

Po kliknutí na název produktu se zobrazí historie ceny. Po kliknutí na číslice ve sloupci „mají“ se Vám zobrazí konkrétní konkurenti a jejich cena, stejně tak ve sloupci „nemají“. Jednotlivé záložky si můžete následně přepínat u konkrétního produktu v horní části vyskakující lišty.


2. Chybějící TOP produkty v rostoucích/všech kategoriích

V této části dashboardu se zobrazují chybějící TOP produkty v aktuálně rostoucích/všech kategoriích podle svého názvu kategorie, nejlevnějšího konkurenta a celkového počtu konkurentů. Mezi jednotlivými kartami této části dashboardu můžete jednoduše přepínat, vždy se Vám zvýrazní právě ta karta, na které se nacházíte.

Pokud chcete daný produkt v upozorněních skrýt, stačí kliknout na znak přeškrtnutého oka a nebude se nadále objevovat. Na obdobném principu funguje i znak fajfky. Když označíte, že je situace vyřešená, produkt se skryje.

 


Kliknutím na konkrétní produkt se vám objeví graficky zobrazená historie ceny.

 

3. Příliš levné/drahé produkty

U příliš levných produktů v této sekci je možné najít produkty, které prodáváte nejlevněji oproti všem svým konkurentům. Kromě samotného názvu produktu a kategorie máte možnost si zkontrolovat cenu, cenu nejlevnějšího sledovaného konkurenta a procentuální rozdíl. 

Příliš drahé produkty fungují na obdobném principu jako Příliš levné produkty. Produkt se v této kategorii může zobrazit v případě, že má opravdu nastavenou příliš vysokou cenu, nebo může být příčinou jeho zařazení do Příliš drahých produktů situace, že je nesprávně spárován na Heurece.

Mezi jednotlivými kartami této části dashboardu můžete jednoduše přepínat a vždy se zvýrazní právě ta karta, na které se nacházíte. 

Na poslední záložce najdete produkty, u kterých konkurence výrazně změnila cenu oproti poslednímu reportu.

Kliknutím na konkrétní produkt se vám opět zobrazí grafický vývoj historie ceny. 

5. Výkon produktu

Karta výkon produktu zobrazuje umístění jednotlivých produktů v rámci grafického zobrazení obratu za produkt ku průměrné ceně. Filtrovat si zde můžete dle jednotlivých kategorií. Po přiložení kurzoru k jednotlivým tečkám se vám zobrazí konkrétní produkt, který si jednoduše můžete prokliknout na Heureku.6. Skokani

Na záložce skokani můžete vidět seznam produktů, u kterých se výrazně změnila TOP pozice ve vybraných kategoriích, které se zobrazují ve vašem reportu. Můžete díky tomu rychle identifikovat produkty, o která za poslední období klesl, nebo se naopak velmi zvýšil zájem.Po kliknutí na název produktu se zobrazí historický vývoj pozice jednotlivých TOP produktů.