Cenové přehledy kategorií

Úvodní sloupce s informacemi o produktu

Každý samostatný list kategorie začíná sloupci s Pozicí (umístění v žebříčku oblíbenosti produktu), názvem produktu, názvem výrobce a odkazem na jeho produktovou kartu na Heuréce. Veškeré srovnání cen se vytváří na základě sledování produktových shluků, proto je zde též údaj o Celkovém počtu prodejců na kartě, vaší Celkové pozici na kartě a počtu vašich konkurenčních prodejců, kteří daný produkt taktéž nabízejí. Mezi nimi se pak počítá Pozice mezi konkurenty na kartě (tedy na jaké pozici byste byli, pokud by na kartě zůstali jen ti konkurenti, které v reportu sledujete).

TrendLucid: Přehled kategorie 1

Sloupce s cenovým srovnáním

Sloupce srovnání cen využívají přehledné barevné značení: tmavě šedé řádky označují produkty, které nemáte na svém e-shopu. Světle šedá pole u konkurentů pak označují e-shopy, které na rozdíl od vás daný produkt nemají. Červená pole označují případy, kdy konkurence prodává daný produkt levněji než vy, modrá barva zvýrazňuje pole s totožnou cenou. Pole bez barevné výplně jsou ceny vyšší než vaše.


Řádky dopravy a skladovosti

Data o ceně dopravy a skladovosti jsou uvedena pro každý produkt a každého konkurenta v samostatných řádcích. Číslo vyjadřuje cenu za dopravu daného produktu, barva čísla pak skladovost: zelené ceny jsou skladem, červené skladem konkurent nemá. Řádky s dodatečnými informacemi o dopravě a skladovosti lze z reportu jednoduše vyfiltrovat:Historie ceny produktu

Každý řádek produktu obsahuje za cenovým srovnáním i proklik do grafu vývoje ceny. Ten se otvírá skrze webový prohlížeč ve volně přístupné části administrace nástroje TrendLucid. Interaktivní graf zobrazuje vývoj ceny produktu u vašeho konkurenta. Přerušená datová čára ve spojnicovém grafu znamená, že konkurent v daném období neměl produkt nabídce nebo ho neměl spárován na produktové kartě Heureky.

Sloupce návštěvnosti produktu

Na konci každého listu můžete najít ještě dva sloupce Naměřené unikátní návštěvy, které zobrazují návštěvnost produktového shluku na Heuréce za aktuální a minulý týden. Data vznikají ze stejného zdroje jako ostatní data o návštěvnostech v reportu, tedy ze sledování více než milionu zařízení českých uživatelů. Čísla nejsou nijak dopočítávána a umožňují zachytit výrazný nárůst zájmu o určitý produkt, ne u všech kategorií jsou však data relevantní. Velmi dobře fungují např. pro elektro, mobilní telefony a podobné uživatelsky zajímavé kategorie. Zobrazování návštěvnosti jednotlivých produktů je ve výchozím nastavení vypnuté a v reportu tato data zapínáme pouze tehdy, dávají-li smysl.Pohledy na data

Produktový manažer

    • Cenový pohled na produkty, které na trhu aktuálně letí. Jejich rychlá cenotvorba je podložená reálnými daty z cenového srovnání s konkurencí a dalšími údaji, např. o pozici na kartě na Heuréce.

    • Identifikace konkrétních produktů, které by se měly doplnit. „Lék na pozici TOP 3 mají všichni mí konkurenti, ale já ne. Nevyplatilo by se ho do nabídky zařadit?

    • Možnost využít historii ceny k vyhodnocení prodejů. “Poslední dva měsíce se mi najednou tento oblíbený pleťový krém neprodává, proč? Byl/je na trhu někdo, kdo dramaticky podtrhává cenu?