Co lidé chtějí nakupovat

Vyhledávanost kategorií

Zobrazená data o vyhledávanostech pocházejí ze zdrojů, které agregují vyhledávaná klíčová slova. TrendLucid, s. r. o. je následně čistí a aplikuje na jednotlivé kategorie. Touto metodou zpracovává více než 4000 klíčových slov.

Vyhledávanost jednotlivých klíčových slov je možné sledovat za posledních 6 týdnů. V případě, že se v reportu u jednotlivých klíčových slov vyskytují nulové hodnoty, může to být způsobeno tím, že dané klíčové slovo je příliš specifické (například phablety) – doporučujeme tedy do kategorií přidat obecnější název kategorie (například tablety). Dalším důvodem nulových hodnot je to, že lidé o dané produkty z jednotlivých kategorií v současnosti nemají zájem.


Spojnicový graf následně zobrazuje vývoj růstu, nebo poklesu vyhledávanosti jednotlivých klíčových slov. Z grafu je tedy možné na první pohled vyčíst, které kategorie jsou nejvíce vyhledávané a která se naopak drží u nulových hodnot. Zrychlíte si také identifikaci výkyvů mezi jednotlivými týdny. 


Pohledy na data

Marketingový manažer

  • Rychlý přehled o trendových klíčových slovech. Které produkty momentálně lidé vyhledávají. 
  • Vidí, o jaké produkty je momentálně zájem. Může tedy zacílit reklamu na aktuální trendy sezóny.

Produktový manažer

  • Na základě aktuálních trendů rozšíří aktuální sortiment e-shopu v trendujících kategoriích – zaměří se na doplnění TOP produktů z daných kategorií.
  • Počet objednávaných produktů pro jeho e-shop se odvíjí od aktuální poptávky na trhu. Ví tedy, kolik produktů, z jakých kategorií jde nejlépe na odbyt.

Manažer e-shopu

  • Kontroluje práci jednotlivých odvětví ve svém e-shopu. „Jak ovlivnila marketingová kampaň na základě aktuálních trendů prodejnost jednotlivých produktů?“